Karta informacyjna 504/2019

  • Nr karty/rok 504/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja –pozwolenie na wytwarzanie odpadów.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia31 maja 2019 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.1.2019,udzielająca Gamet S.A., ul. Chrzanowskiego 33, 87-100 Toruń pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji z lokalizowanych na terenie zakładu,w Toruniu przy ul. Chrzanowskiego 33, na działkach o numerach ewidencyjnych 260/18, 260/19, 260/28 obręb 46.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.1.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.05.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel.56621 58 59
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.07.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian