Karta informacyjna 509/2020

  • Nr karty/rok 509/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych (ITPO) zlokalizowanej na terenie Oczyszczalni Ścieków „FORDON” przy ulicy Bora Komorowskiego 74A w Bydgoszczy, należącej do Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 103, 85-817 Bydgoszcz
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, powiat M. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.6.2020
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 02.06.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian