Karta informacyjna 525/2020

  • Nr karty/rok 525/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Zmiana oznaczenia prowadzącego instalację
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2013.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Witowo Kolonia, gmina Bytoń, powiat radziejowski
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Witowo Kolonia, gm. Bytoń, pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.27.2020
  • Dokument wytworzył J. B. Ferma Drobiu i Produkcji Roślinnej
  • Data dokumentu 28.07.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian