Karta informacyjna 527/2018

  • Nr karty/rok 527/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, zmienionej decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.3.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla PGE Toruń S.A, ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń (dawniej: EDF Toruń S.A.) na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw - do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.2.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 22.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 62 15 888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 91/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian