Karta informacyjna 540/2020

  • Nr karty/rok 540/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja- pozwolenie zintegrowane
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego udzielonego Strudze S.A. decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2008 r., znak: ŚG.I.mc.760-1/49/08 ze zm. oraz udzielenie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji: do unieszkodliwiania padłych i ubitych zwierząt oraz do przetwórstwa produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego; do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych pochodzenia zwierzęcego oraz produkcji nawozu fosforowo-wapniowego, zlokalizowanych w Jezuickiej Strudze 3, gmina Rojewo.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jezuicka Struga, gm. Rojewo, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.19.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 24.06.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.06.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 484/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian