Karta informacyjna 542/2020

  • Nr karty/rok 542/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku, należącej do ANWIL S.A.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, powiat M. Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.2.2020
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 24.07.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.07.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian