Karta informacyjna 554/2016

  • Nr karty/rok 554/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Bydgoszcz –Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy na usunięcie krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów o łącznej powierzchni 5 m², rosnących na nieruchomości nr 144/7, obręb 178, przy ul. Jagiellońskiej 67 w Bydgoszczy
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasta Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.14.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 11.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 404/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian