Karta informacyjna 567/2018

  • Nr karty/rok 567/2018
  • Rodzaj dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne
  • Temat dokumentu Inne – Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne jest dokumentacją charakteryzującą poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze objętym opracowaniem i w jego otoczeniu, w ich wzajemnym powiązaniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy Nie dotyczy
  • Dokument wytworzył Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
  • Data dokumentu 18.06.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B 87-800 Włocławek tel. 54 231 55 18
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://biuro-planowania.pl/opracowania/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 568/2018, 569/2018, 570/2018, 571/2018, 572/2018, 573/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian