Karta informacyjna 568/2018

  • Nr karty/rok 568/2018
  • Rodzaj dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
  • Temat dokumentu Inne – Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego województwa
  • Nazwa dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego dokonane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy WOO.411.5.5.2017.JR
  • Dokument wytworzył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 07.04.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B 87-800 Włocławek tel. 54 231 55 18
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 567/2018, 569/2018, 570/2018, 571/2018, 572/2018, 573/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian