Karta informacyjna 58/2016

  • Nr karty/rok 58/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Panu Zdzisławowi Majewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAJKA” Zdzisław Majewski, Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Łukasza Malinowskiego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z terenu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji P.W. „MAJKA” zlokalizowanej przy ul. Bydgoskiej 51 w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.14.2016
  • Dokument wytworzył Pan Zdzisław Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAJKA” Zdzisław Majewski, Szajnochy 3, 85-738 Bydgoszcz
  • Data dokumentu 19.01.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian