Karta informacyjna 59/2019

  • Nr karty/rok 59/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonych w Toruniu: przy ul. Kościuszki 44, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 81, obręb 11, przy ul. Sobieskiego 13-15, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 8, obręb 55, przy ul. Chłopickiego 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 41/2, obręb 19, przy ul. Olsztyńska 124, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 25/2, obręb 53.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasto Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.19.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159b, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 30.01.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.02.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian