Karta informacyjna 594/2020

  • Nr karty/rok 594/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2007 r., znak: WSRiRW-III-JK/6618/15/07 ze zm., na eksploatację instalacji do chowu brojlerów kurzych, w miejscowości Radunek 1, gmina Jeziora Wielkie
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejscowość Radunek, gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.31.2020
  • Dokument wytworzył A.Nowiński
  • Data dokumentu 24.07.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul Waryńskiego 4, 86-300 Grudziądz
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.09.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian