Karta informacyjna 606/2020

  • Nr karty/rok 606/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Trzcinowej (dz. nr ew. 717, obręb 74), ul. Kwitnącej Jabłoni (dz. nr ew. 569/1, obręb 50), ul. Mocarskiego (dz. nr ew. 296/2 i 509/1, obręb 50), ul. Chrobrego(dz. nr ew. 21, obręb 48), ul. Grudziądzkiej (dz. nr ew. 608, obręb 10), ul. Żyznej (dz. nr ew. 853, obręb 29), ul. Bartkiewiczówny (dz. nr ew. 44/1, obręb 38), ul. Ślicznej (dz. nr ew. 245/20 obręb 61) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasto Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.92.2020
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 31.08.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.09.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian