Karta informacyjna 609/2017

  • Nr karty/rok 609/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji - pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2015 r., znak: ŚG.I.7243.21.2014.DM, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.24.2017 - pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu zbierania odpadów w m. Strzelno Klasztorne, 88-320 Strzelno (działka o numerze ewidencyjnym 370/4).
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strzelno Klasztorne, gmina Strzelno, powiat mogileński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.35.2017
  • Dokument wytworzył SCRAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  • Data dokumentu 12.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822, 56 6215859
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian