Karta Informacyjna 613/2020

  • Nr karty/rok 613/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji- pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2005 r., znak: WSiR-III-JK/6618/43/04, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego: z dnia 5 lutego 2010 r., znak: ŚG.I.ak.760-1/20/09 oraz z dnia 16 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.16.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji służącej do intensywnej hodowli świń – fermy trzody chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Brześć, gmina Kruszwica
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brześć, gmina Kruszwica, powiat inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.5.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 14.08.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 56 621 85 71, e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 471/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.09.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian