Karta informacyjna 620/2016

  • Nr karty/rok 620/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń-Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grudziądzka 159B, 87-100 Toruń na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie działki nr 343 obręb 38 przy ul. Grudziądzkiej 155, 240/6 obręb 56 przy ul. Szosa Lubicka 51/53 , 142 obręb 39 przy ul. Batorego 71A i 113/6 obręb 71 przy ul. Waczyńskiego 5 w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.45.2016
  • Dokument wytworzył Departament Środowiska
  • Data dokumentu 14.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 498/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian