Karta informacyjna 631/2019

  • Nr karty/rok 631/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi, ochrona wód, hałas.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 lipca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW- I-EB/6618/05/07 ze zm. na eksploatację instalacji do produkcji brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Nowy Ciechocinek 9, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski
  • Obszar, którego dokument dotyczy miejsc. Nowy Ciechocinek 9, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.6.2019
  • Dokument wytworzył R.B - Nowy Ciechocinek 9, 87-720 Ciechocinek
  • Data dokumentu 10.06.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 205, tel. 56-621-59-10
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian