Karta informacyjna 636/2019

  • Nr karty/rok 636/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie 11 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Soplicy (dz. nr 648 obręb 67), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (dz. nr 781 obręb 10), ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 46/2 obręb 2), ul. Plebiscytowej (dz. nr 292 obręb 74), ul. Legionów (dz. nr 569 obręb 37) w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu nieruchomości przy ul. Soplicy (dz. nr 648 obręb 67), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (dz. nr 781 obręb 10), ul. Grunwaldzkiej (dz. nr 46/2 obręb 2), ul. Plebiscytowej (dz. nr 292 obręb 74), ul. Legionów (dz. nr 569 obręb 37) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.64.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.08.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 450/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian