Karta Informacyjna 654/2017

  • Nr karty/rok 654/2017
  • Rodzaj dokumentu Program ochrony środowiska
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przed hałasem Ochrona powierzchni ziemi Inne
  • Nazwa dokumentu "Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona środowiska
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV-704.128.2017
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 25.09.2017
  • Dokument zatwierdził Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.118, tel. 797 304 117
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 501/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian