Karta informacyjna 66/2016

  • Nr karty/rok 66/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na wykonanie urządzenia wodnego, tj. ujęcia wód podziemnych studni nr 8 z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na działce nr 56/1, obręb Marulewy
  • Obszar, którego dokument dotyczy gmina Inowrocław, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7322.124.2015
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.01.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.01.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 357/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian