Karta informacyjna 66/2016

  • Nr karty/rok 67/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji - zmiany pozwolenia zintegrowanego w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  • Temat dokumentu Dane podmiotu w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację.
  • Nazwa dokumentu Wniosek – Fermy Drobiu Gospodarstwa Rolnego „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak ul. Kolejowa 17, Serock, 86-180 Pruszcz w sprawie wydania decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego z dnia 13 lutego 2009 roku, znak ŚG.I.ak.760-1/13/08, zmienionego decyzją z dnia 18 stycznia 2012 roku, znak ŚG-IV.ak.7222.1.2012, udzielonego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Drzycim ul. Świecka 10, 86-140 Drzycim, w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dane podmiotu w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację
  • Obszar, którego dokument dotyczy Drzycim, gmina Drzycim, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.20.2015.AK
  • Dokument wytworzył Ferma Drobiu Gospodarstwo Rolne „ELCZAR” Elżbieta i Cezary Zawiślak ul. Kolejowa 17, Serock, 86-180 Pruszcz
  • Data dokumentu 22.12.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 23.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian