Karta informacyjna 68/2016

  • Nr karty/rok 68/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu na pobór wód podziemnych z ujęcia komunalnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Grudziądz oraz na odprowadzanie ścieków z płukania filtrów poprzez osadnik do ziemi
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7322.70.2015
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 15.12.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 255/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian