Karta informacyjna 699/2016

  • Nr karty/rok 699/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, Inne
  • Nazwa dokumentu Zmiana ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lipca 2016 roku, pozwolenia zintegrowanego znak ŚG-IV.7222.14.2015.AMK, wyda-nego w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych wraz z instalacjami towarzyszącymi: Instalacją do produkcji soli, Instalacją kolei linowo–towarowej do transportu kamienia wapiennego, Instalacją do składowania odpadów, składowiska odpadów nietechnologicznych (staw nr 9) oraz składowiska odpadów z czyszczenia obiektów technologicznych (stawy nr 18a i 18b) zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Janikowo, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.19.2016.AMK
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 25.11.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 25.11.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 668 514 133
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 379/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian