Karta informacyjna 70/2016

  • Nr karty/rok 70/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Pani Halinie Królikowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do gminnych urządzeń kanalizacyjnych powstających w wyniku eksploatacji stacji demontażu pojazdów w m. Brylewo, gmina Bytoń
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brylewo, Gmina Bytoń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.12.2016
  • Dokument wytworzył Pani Halina Królikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „ZŁOMSTAL” Halina Królikowska
  • Data dokumentu 15.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 11.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian