Karta informacyjna 73/2016

  • Nr karty/rok 73/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2015 roku, znak ŚG-IV.7222.14.2014.AK – pozwolenie zintegrowane udzielone dla Pana Błażeja Kopczyńskiego , prowadzącego Gospodarstwo Rolne na eksploatację instalacji służącej do chowu trzody chlewnej – Fermy Trzody Chlewnej zlokalizowanej w miejscowości Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Stare Rybitwy, gmina Bobrowniki, powiat lipnowski, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.14.2014.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.12.2015
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.12.2015
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian