Karta informacyjna 745/2017

  • Nr karty/rok 745/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.11.2016.AMK udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do wytwarzania energii i paliw, do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, wraz z instalacjami towarzyszącymi, powiązanymi technologicznie, zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA w Janikowie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Janikowo, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.10.2017
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 07.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215841
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.11.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian