Karta informacyjna 749/2021. Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-IG.7241.2.2017/MB, zezwalającej na zamknięcie wydzielonej części, tj. kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Puszcza Miejska, gm. Rypin.

  • Nr karty/rok 749/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-IG.7241.2.2017/MB, zezwalającej na zamknięcie wydzielonej części, tj. kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Puszcza Miejska, gm. Rypin.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Puszcza Miejska, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.10.2021/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 27.08.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 27.08.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.09.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian