Karta informacyjna 75/2016

  • Nr karty/rok 75/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przed hałasem Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r., znak: ŚG.I.sś.760-1/29/09, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Machnacz, gm. Brześć Kujawski
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Machnacz, gm. Brześć Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.2.2016/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek
  • Data dokumentu 22.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian