Karta informacyjna 77/2016

  • Nr karty/rok 77/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni Janikowo zlokalizowanej przy ulicy Przemysłowej 30 w Janikowie należącej do CIECH Soda Polska S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni Janikowo
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.3.2016
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A. 88-101 Inowrocław, ul. Fabryczna 4
  • Data dokumentu 29.02.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian