Karta informacyjna 795/2018

  • Nr karty/rok 795/2018
  • Rodzaj dokumentu Umorzenie postępowania wszczętego z urzędu w sprawie zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Białe Błota, gm. Jeżewo, zarządzanego przez Gminę Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo.
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Decyzja – umorzenie postępowania administracyjnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – umorzenie postępowania administracyjnego
  • Obszar, którego dokument dotyczy Białe Błota, gm. Jeżewo, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.5.2018/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.08.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.08.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian