Karta Informacyjna 799/2018

  • Nr karty/rok 799/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/661854/05/06/07, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Brodnica, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.10.2018/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 14.08.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 14.08.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian