Karta informacyjna 80/2016

  • Nr karty/rok 80/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji przeznaczonej do powlekania zlokalizowanej na terenie REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o., ul Inwalidów 45, 85-749 Bydgoszcz
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa aglomeracja bydgoska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.2.2016
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 05.01.2016
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian