Karta informacyjna 820/2017

  • Nr karty/rok 820/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2017 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.8.2017, zmieniająca decyzję Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr C-36 z dnia 23 stycznia 2015 r., znak: ŚG.I.7221.52.2014.DM, zmienioną decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2015 r., znak: ŚG.I.7243.1.2.2015.DM oraz z dnia 25 marca 2016 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.5.2016.DM, udzielającą PPHU SEGET Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji nr C-36, zlokalizowanej przy ul. Budowlanej 19A, 88-100 Inowrocław (działki o nr. ewidencyjnych 39/9 i 39/10).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.8.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 660 507 822, 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian