Karta informacyjna 822/2019

  • Nr karty/rok 822/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi, Ochrona przed hałasem, Ochrona przed polami elektromagnetycznym, Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lutego 2018 r., znak: ŚG-I-G.7241.26.2017/MB, zezwalającej nazamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica, wydanej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.20.2019/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica
  • Data dokumentu 25.10.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.10.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.10.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian