Karta informacyjna 83/2016

  • Nr karty/rok 83/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja administracyjna
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, Inne
  • Nazwa dokumentu Pozwolenie zintegrowane znak ŚG.IV.7222.15.2015.AMK wydane dla CIECH Soda Polska S.A. w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, zlokalizowanej przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu, na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja obejmująca wszystkie aspekty wpływu na środowisko w zależności od prowadzonej działalności
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.15.2015.AMK
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 26.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, tel. 668 514 133
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 390/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian