Karta informacyjna 84/2016

  • Nr karty/rok 84/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Legalizacja urządzenia wodnego, tj. wylotu do rzeki Gąsawka zlokalizowanego na działkach nr 661/1 oraz 715/3, obręb Szubin.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szubin województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.23.2016
  • Dokument wytworzył Pan Stanisław Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Moto-Centrum w Szubinie
  • Data dokumentu 04.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian