Karta informacyjna 849/2019

  • Nr karty/rok 849/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r., znak: ŚG-I-G.7243.1.10.2018, udzielająca Pani Magdalenie Kotas prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. ARTZŁOM Magdalena Kotas, Chróstowo 28, 88-133 Dąbrowa Biskupia, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Chlewiska (działka o nr ewid. 6/8), gm. Dąbrowa Biskupia, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chlewiska, gm. Dabrowa Biskupia, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.1.10.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 07.11.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.11.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.11.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian