Karta informacyjna 86/2018

  • Nr karty/rok 86/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zmiany zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Elektrociepłowni I zlokalizowanej przy ulicy Ceramicznej 6 w Toruniu należącej do PGE Toruń S.A.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla instalacji Elektrociepłowni I
  • Obszar, którego dokument dotyczy miasto Toruń
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.1.2018
  • Dokument wytworzył PGE Toruń S.A. ul. Ceramiczna 6 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 30.01.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian