Karta informacyjna 87/2018

  • Nr karty/rok 87/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do wytwarzania produktów poprzez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych oraz z instalacji do przetwarzania (odzysku) rozpuszczalników palnych i niepalnych, zlokalizowanych na działce o nr ew. 747/24 w Solcu Kujawskim
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.6.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 29.12.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.12.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 450/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian