Karta informacyjna 89/2016

  • Nr karty/rok 89/2016
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony środowiska przed hałasem
  • Temat dokumentu Ochrona przed hałasem
  • Nazwa dokumentu Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Emisja hałasu
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7011.1.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 21.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.213, tel. 784 994 014
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian