Karta informacyjna 892/2017

  • Nr karty/rok 892/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2009 r., znak: ŚG.I.sś.760-1/32/08, udzielającej Mogileńskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Szerzawy, gm. Mogilno.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Szerzawy, gm. Mogilno, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.19.2017/MB
  • Dokument wytworzył Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno
  • Data dokumentu 29.11.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 29.11.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 6215873
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian