Karta informacyjna 896/2018

  • Nr karty/rok 896/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.7.2014.AMK, zmienionej decyzjami z dnia 18 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.26.214.AMK, z dnia 30 lipca 2015 r., znak: ŚG-IV.7222.89.2014.AMK, z dnia 21 listopada 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.16.2016.AMK, sprostowanej postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.16.2017 udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych, organicznych substancji chemicznych – tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie, zlokalizowanej na terenie Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, powiat m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.15.2018
  • Dokument wytworzył Indorama Ventures Poland Sp. z o. o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek
  • Data dokumentu 01.10.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian