Karta informacyjna 90/2016

  • Nr karty/rok 90/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. na wznoszenie obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, tj. wykonanie odcinka kanału DN-1200 wraz z komorą połączeniową żelbetową nadbudowaną na istniejącym kanale DN-1800 na działkach nr 139/4 oraz 139/6, obręb 0023 Toruń, w ramach modernizacji istniejącej Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.10.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 02.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 45/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian