Karta informacyjna 91/2018

  • Nr karty/rok 91/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, Ochrona wód, Ochrona powierzchni ziemi Gospodarka odpadami, Ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmiany pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 roku, znak ŚG-I-W.7222.8.2016.SN, zmienionej decyzją z dnia 20 kwietnia 2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.3.2017, udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla EDF Toruń S.A. na eksploatację instalacji do wytwarzania energii i paliw - do spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Ceramicznej
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.2.2018
  • Dokument wytworzył PGE Toruń S.A, ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 31.01.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.02.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian