Karta informacyjna 920/2017

  • Nr karty/rok 920/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ulicy Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – odmowa zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.18.2016/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 31.10.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.10.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.12.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian