Karta informacyjna 922/2019

  • Nr karty/rok 922/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów, uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek Ivy Technology Poland Sp. z o.o., ul. Fordońska 248G, 85-766 Bydgoszcz o zmianę decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2015 r., znak: ŚG.I.7243.2.8.2015.DM, udzielającej iQor Global Services Poland Sp. z o.o., ul. Fordońska 248G, 85-766 Bydgoszcz pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem działalności serwisowej oraz zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanego przy ul. Fordońskiej 248G, 85-766 Bydgoszcz (działka o numerze ewidencyjnym 12/53, obręb 240), zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2018 r., znak: ŚG-I-G.7243.2.49.2017.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7243.2.11.2019
  • Dokument wytworzył Ivy Technology Poland Sp. z o.o.
  • Data dokumentu 24.10.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.10.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. (56) 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.12.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian