Karta informacyjna 922/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca osobie prywatnej na usunięcie drzewa.

  • Nr karty/rok 922/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca osobie prywatnej na usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 5, obręb 020 w Grudziądzu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Grudziądz, Gmina Miasta Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.2.68.2021
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.10.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.10.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 904/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian