Karta informacyjna 959/2018

  • Nr karty/rok 959/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji do produkcji klinkieru cementowego zlokalizowanej w miejscowości Bielawy, 88-192 Piechcin, należącej do Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana zezwolenia na emisję dwutlenku węgla z instalacji do produkcji klinkieru cementowego
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bielawy, 88-192 Piechcin
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7225.12.2018
  • Dokument wytworzył Lafarge Cement S.A. ul. Warszawska 110 28-366 Małogoszcz
  • Data dokumentu 09.11.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian