Karta informacyjna 960/2021. Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 28.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.107.2020 zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Władysława Łokietka (dz. nr 109/3 obręb 48) w Toruniu

  • Nr karty/rok 960/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 28.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.107.2020 zezwalająca na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Władysława Łokietka (dz. nr 109/3 obręb 48) w Toruniu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o zmianę decyzji administracyjnej Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.10.2020 r., znak: ŚG-III.7120.1.107.2020 zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego przy ul. Władysława Łokietka (dz. nr 109/3 obręb 48) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.107.1.2021
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 02.11.2021
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.11.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 890/2021
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian