Karta informacyjna 969/2018

  • Nr karty/rok 969/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia Gminie Miasta Włocławek – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg, ul. Zielna 13/21, 87-800 Włocławek na usunięcie drzewa
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego we Włocławku, przy ul. Bartnickiej, działka nr 1/159 Michelin KM 14
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.36.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 08.05.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.05.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul.Targowa13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 388/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.11.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian